ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี (แก้ไข)
ด้วยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา หรือวิชาเอกมวยไทยศึกษา
จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 12,000.00 บาท
1.2 มีความสามารถฝึกสอนกีฬามวยไทย และพื้นฐานมวยสากล ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
1.3 ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
1.4 การทดลองงาน ต้องปฏิบัติงานในระยะทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน และหากไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงทันที การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบัติงานให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างวิชาเอกพละศึกษา

ใส่ความเห็น