อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดผลทางการเรียน

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดผลทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น