ทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น