อบรมยุวกาชาด

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๕ โดยมีท่าน ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น