ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ ทำพิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 58 เครื่อง จากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น