ปฐมนิเทศนักเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
โดยมีนางปราณี ทัยคุปผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและให้โอวาทกับนักเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น