พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ เป็นประธานในการมอบระเบียนแสดงผลในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น