โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ ระยะที่ ๒

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดโครงการ ส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ ระยะที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น