โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล “การฝึกอบรมทบทวนความรู้ลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒” โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น