กิจกรรม English Day สายชั้น ป.๕

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ “กิจกรรม English Day” สายชั้นป.๕ ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น