มอบเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาไทย)

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น