คณะละครฅนทำคนดู

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะละคร “ฅนทำคนดู” ได้มาทำการแสดงละครเรื่อง “พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร”ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีระดับอนุบาล-ป.๖ ได้รับชม ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

VDO เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น