กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์และจัดนิทรรศการ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น