งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒|อัลบั้ม ๓|อัลบั้ม ๔|อัลบั้ม ๕

ใส่ความเห็น