โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น