โครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในวัยใส

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซอนเชี่ยนวีรวรรณ มนัสบุญเพิ่มพูล ประธานนายกสโมสรซอนต้าราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในวัยใส ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๗-๙ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น