มอบเกียรติบัตรคนดีศรีห้อง

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีอนุบาล ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น