อบรม Best ณ แพรวอาภา

นพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium 2018 “Best Practice (BP) : One Product” วีธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑ ผลิตภัณฑ์ สู่อาชีพพอเพียง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ แพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น