ค่ายพุทธบุตรสายข้ันประถมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๐๒ คน ได้ไปเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดเขานกกระจิบ

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น