การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย

วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|วันที่ ๒๑|วันที่ ๒๒

ใส่ความเห็น