ทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดไชยวัฒนาราม วัดราชบูรณะ และพระศรีสรรเพชญ์ วิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒

ใส่ความเห็น