การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ครั้งที่ ๖

ประมวลภาพบรรยากาศ ภาคกลางวัน วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ และบรรยากาศภาคกลางคืน งานแสดงมุพิตาจิต และสังสรรค์เกษียณอายุราชการ “เรียงร้อยดวงใจ …สายใยบัวชมพู” โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ภาคกลาง คร้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารโดมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒|อัลบั้ม ๓

ใส่ความเห็น