ค่ายพุทธบุตรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเป็ิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับสายชั้นประุถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพุทธบุตรในครั้งนี้ ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง ราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบ้้ม ๒

ใส่ความเห็น