ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามพร้อมเครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบข่าวเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น