กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารของนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ( ๒๖ มิถุนายน) “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมกับได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น