พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธี ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดพิธีไหว้ครูเป็นสายชั้น โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามลำดับ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น