เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ International Mathematics And Science Olympiad 2018 (IMSO 2018) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศสารณรัฐประชาชนจีน

ใส่ความเห็น