กิจกรรมนุ่งผ้าไทยไปจวนผู้ว่า

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยไปจวนผู้ว่า ณ จวนผู้ว่า จังหวัดราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น