แนะแนวสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติให้โอวาทกับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในกิจกรรมแนะแนวสายชั้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น