มอบเกียรติบัตรค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ยุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้คัดเลือกเป็นตัวแทนยุวฑูตความดีดังนี้

๑. เด็กหญิงแพรวา เนตรนิรมิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๘ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตความดีไปประเทศจีนกับมูลนิธิยุวฑูตความดีกระทรวงการต่างประเทศ

๒. เด็กหญิงธนภร เล่นวารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/EP๑ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตความดีไปประเทศอินเดียกับมูลนิธิยุวฑูตความดีกระทรวงการต่างประเทศ

๓. เด็กหญิงอาศิรา ชีวยะพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/EP๒ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตความดีไปประเทศฟิลิปปินศ์กับมูลนิธิยุวฑูตความดีกระทรวงการต่างประเทศ

ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น