บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทให้กับนักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น