การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น