โครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงสายชั้นป.4

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์วิชาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น