มอบเกียรติบัตรงานวิชาการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 31 มกราคม 2561 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น