ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 โดยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นสนามสอบ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น