การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู

วันที่ 26 มกราคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาความยั่งยืนโครงการในพระราชดำริกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงแรม ณ กาลเวลา จังหวัดราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น