มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น