มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น