สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ไปศึกษาดูงาน

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ไปศึกษาดูงานของโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี และโรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง ตามโครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น