ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น