นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเขานกกระจิบ อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น