กิจกรรรมสาธิตและซ้อมดับอัคคีภัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลราชบุรีได้มีการจัดกิจกรรรมสาธิตและซ้อมดับอัคคีภัย ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น