โครงการอบรมผู้นำนักเรียนหนูน้อยมารยาทงาม “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ”

วันที่ 26 กันยายน 2560 โรงเรีนอนุบาลราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนหนูน้อยมารยาทงาม “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ” ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น