เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community)

วันที่ 9 กันยายน 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น