ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทวารวดี สพป.กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

วันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทวารวดี สพป.กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น