ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น