โครงการประถม 6 ใส่ใจปัญหาโรคเอดส์ ยาเสพติด และท้องไม่พร้อม ประจำปี 2560

วันที่ 7 สิงหาคม  2560  นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข้าร่วมการอบรมใน  โครงการรประถมหกใส่ใจปัญหาโรคเอดส์  ยาเสพติด  และท้องไม่พร้อม  ประจำปี  2560  ณ ห้องประชุมบัวชมพู  อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยมีวิทยากรมาจากศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์  โรงพยาบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น