การเรียนรู้ภาษาพาต่างประเทศ โดย Mr.Danilo Lastimado

บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาพาต่างประเทศ โดย Mr.Danilo Lastimado ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น