การประชุมคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 ได้จัดการประขุมการดำเนินงานต่าง ๆ ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธาน อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น