คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น